גלריה

היטאצי

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32
 • gallery image 33

פסטיבל פאול קור

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32

ריטליקס

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32
 • gallery image 33
 • gallery image 34
 • gallery image 35
 • gallery image 36
 • gallery image 37
 • gallery image 38
 • gallery image 39
 • gallery image 40
 • gallery image 41
 • gallery image 42
 • gallery image 43
 • gallery image 44
 • gallery image 45
 • gallery image 46
 • gallery image 47

 


REDUXS

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30

Nokia

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26

אינטל אירוע משפחות

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29

אינטל חטיבת QQL

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32
 • gallery image 33
 • gallery image 34
 • gallery image 35

דורנט

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32
 • gallery image 33
 • gallery image 34
 • gallery image 35
 • gallery image 36
 • gallery image 37

אינטל קרית גת

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32
 • gallery image 33
 • gallery image 34
 • gallery image 35
 • gallery image 36
 • gallery image 37
 • gallery image 38

GENERAL

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32
 • gallery image 33
 • gallery image 34
 • gallery image 35
 • gallery image 36
 • gallery image 37
 • gallery image 38

קבוצת יבנה

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32
 • gallery image 33
 • gallery image 34
 • gallery image 35
 • gallery image 36
 • gallery image 37
 • gallery image 38

MEDITEC

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • gallery image 32

BIOCONTROL

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8

תרימה מחלקת תפעול

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19

אוסם מחלקת השירות

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12

אמדוקס

 • gallery image 1
 • gallery image 2
 • gallery image 3
 • gallery image 4
 • gallery image 5
 • gallery image 6
 • gallery image 7
 • gallery image 8
 • gallery image 9
 • gallery image 10
 • gallery image 11
 • gallery image 12
 • gallery image 13
 • gallery image 14
 • gallery image 15
 • gallery image 16
 • gallery image 17
 • gallery image 18
 • gallery image 19
 • gallery image 20
 • gallery image 21
 • gallery image 22
 • gallery image 23
 • gallery image 24
 • gallery image 25
 • gallery image 26
 • gallery image 27
 • gallery image 28
 • gallery image 29
 • gallery image 30
 • gallery image 31
 • Total Quality הינה תפיסת עולם ניהולית תפיסת העולם מדברת על איכות כוללת .
  אנו רואים  את האיכות שדרך העבודה שלנו במתן השירות ללקוח וכתפיסת עולם ניהולית כאחד.
 • שמנו לנו למטרה להיות פורצי דרך בכל תחום העשייה שלנו.
  בכל תחומי העשיה מהייעוץ הארגוני ודרך ההדרכה , דרך פעילויות הרווחה ושירותי המיקור חוץ בתחום ה-HR שמנו לנו להיות פורצי דרך  בתוכניות הפעילות ובביצוע הלכה למעשה
 • היכולת לתת  מענה  תחת קורת גג  אחת ONE STOP SHOP .
  על מנת לתת את המענה הכולל הקמנו צוותי עבודה שכול התמחותם ומקצועיותם הינה לתת את המענה הכולל תחת קורת גג אחת וזאת על מנת לחסוך לארגונים בעלויות .
 • "מסע בן אלף פרסה מתחיל תמיד בצעד הראשון" (לאו דזה, פילוסוף סיני)
  האינטרקציה שלנו עם  לקוחותינו מתחילה בצעד הראשון ומשם נוצרת מערכת יחסים שמטרתה להוביל אותנו ביחד אל עבר ההצלחה המשותפת
 • DO WHAT YOE KNOW BEST AND OUTSOURSING THE REST
  בשביל זה אנו כאן על מנת לתת את המענה ההולם לצורכי הארגון , תנו לנו לתת לכם את מעטפת התפעולית לצורכי הארגון והתמקדו בליבה הארגונית שלכם
 • אין אצלנו בינוניות רק מצויינות . אין אצלנו יום המחר אלא יום העתיד
  אנו מסתכלים קדימה אל המחר , אנו מביטים את האופק על מנת להציב מטרה קדימה , לנו וללקוחות  הנאמנים שעובדים עימנו. אם אתה רוצה הצטרף אלינו אל ההצלחה  בכל תחומי מ"א ההדרכה ורווחה .

הידע והניסיון שצברנו עם השנים הטומנים בחובם היכרות עם מגוון ארגונים , טומן בחובו נסיון מקצועי עשיר ופעילויות רבות ומגוונות , עצם היכולת לנו לתת מענה לצרכים של הלקוח אין אנו קופאים על השמרים ובצורה יצירתית מנסים להפתיע את הלקוחות שלנו , ואת עצמנו כאחד. אין סיפוק גדול יותר מאשר להצליח להתמודד עם אתגר או פרוייקט ולהצליח מעל ומעבר.